VÅRA SAMARBETSPARTNERS OCH SPONSORER:

 

STIFTELSEN SJÖKVARTERET - EN ALLMÄNNYTTIG VERKSAMHET!

 

Vi erbjuder företagssponsorer synlighet för logo på vår webbsida och som nyhet en plats för just ert företags sponsorsskylt mot Östra utfarten. 

 

Är du intresserad av stöda vår verksamhet med ändamålet att bevara och utveckla Sjökvarteret på bästa sätt? Även privatpersoner är välkomna att sponsra vår verksamhet! Vi erbjuder därmed synlighet för privatsponsorers namn på vår webbsida. Kontakta oss för information: info@sjokvarteret.ax.

 

Stiftelsen Sjökvarteret bedriver en allmännyttig verksamhet med ändamålet att bevara unika kulturtraditioner för kommande generationer. Verksamheten är till för alla, både gammal som ung.

Årligen ordnas välbesökta evenemang och vi har ett rikt föreningsliv i Sjökvarteret. Bygget av skutan Emelia har inletts under våren 2019 och inför Tall Ships Race år 2021 kommer jakten Alanta, också under byggnad i Sjökvarteret, att sjösättas. 

 

Vi tackar ödmjukt för ert val att stödja oss!