BÅTPLATSER & VINTERFÖRVARING

I Sjökvarterets sjöviste finns båthus och bodar utmed vågbrytaren. Här erbjuds skyddade båtplatser för träbåtar under sommarhalvåret.

I Sjökvarteret har flertalet verksamma hantverkare sina båthus och bodar. För övrigt hyr Sjökvarteret ut 30 båtplatser på årsbasis. För närvarande är dessa båtplatser uthyrda. De föreningar samt andra aktörer som verkar i Sjökvarteret erlägger månatlig hyra till Sjökvarteret. Övriga intäkter får Sjökvarteret tack vare dessa båtplatser och de platser man erbjuder för vinterförvaring.

 

Den långa piren i Sjökvarteret är hamn för skutan Albanus och Sunnan II både sommar- och vintertid. Under sommarhalvåret anlägger även gästande skutor främst från Norden och norra Europa till i Sjökvarteret. Vi uppbär en dygnsavgift. I Sjökvarteret har gäster tillgång till wc i anslutning till restaurang Pub Niska. Gästande skutor har tillgång till vatten och el utmed piren. Vid behov erbjuds septiktanktömning men Sjökvarterets kapacitet är dock begränsad.