Wild Flowers

UPPLÄGGNINGSPLATSER I SJÖKVARTERET

 

Du kan hyra en uppläggningsplats för din båt i Sjökvarteret. Öppettider för vinterförvaring: 1 september - 31 maj f.r.o.m hösten 2019. Observera att uppläggningsplatserna enbart är till för vinterförvaring av båtar. Om du vill hyra en uppläggningsplats kontakta Sjökvarteret  för att stämma av en tid att ställa upp / ta ut båten, 040-5283899 eller info@sjokvarteret.ax.
Båtar som vinterförvaras i Sjökvarteret skall märkas tydligt med namn och kontaktuppgifter. 
Samtliga förvaringsplatser är avgiftsbelagda. Läs om våra ordningsregler m.m längst ner på sidan.

 

Om man inte tar bort sin båt från vinterförvaringsplatserna inom utsatt tid faktureras dubbel uppläggningsavgift. Det är på kundens ansvar att meddela Sjökvarteret när båten är borttagen och om man vill ha kvar platsen följande höst/vår. Hyrd plats får endast användas för uppställning av båt på vagn, vagga eller annan säker båtstöttning. Vagnar, trailers som inte bär båt får under ett vinterhalvår stå tom. Därefter äger Sjökvarteret rätt att säga upp platsen. 2:a hands uthyrning av vinterplats får ej ske utan Sjökvarterets godkännande. Vid godkännande av 2:a hands uthyrning gäller det under ett 1 år eller särskild överenskommelse.

Separata avtal ingås vid långtidsförvaring/pågående båtprojekt i enlighet med restaureringsvärde och 

båtstorlek.