MUSEUM OCH KONTOR

Besök vårt båtbyggarmuseum! 

I museet visas utställningar om skepps- och båtbyggeri förr och nu samt en utställning om storbåtar. Här finns även en museishop och kontor. Vi tar gladeligen emot förhandsbokningar till vårt museum! Sjökvarteret kan besökas alla dagar året om och museet håller öppet vid tidsbestämda gruppbokningar från 10 personer. Grupper erbjuds även 1 timmes guidad tur i Sjökvarteret på svenska eller engelska. Kontor och reception är öppet alla dagar från i mitten på juni till början på augusti, under våren och höst är det öppet tre dagar i veckan och på vintern är det stängt. Det är även öppet under de marknader och evenemang som arrangeras såsom tjärmarknaden, Sjödagarna, skördefesten samt julmarknaden. En utställning med historiska bruksbåtar finns i Båken, en kopia av den båk som en gång i tiden stod på Kobba klintars lotsplats. Sommaren 2012 öppnades det nya Marinmotormuseet . Här visas kultändare och andra historiska båtmotorer av vilka flera är i funktionsdugligt skick.

FÖRENINGAR OCH ÖVRIGA HANTVERKARE

På fotot till vänster syns Östra Smedjan samt en skylt som visar vägen till övriga smedjor samt sjöfararkapellet som även visas på det högra fotot.

Föreningen Albanus

Galeasen Albanus seglar huvudsakligen med ungdomar men man kan boka fartyget även för privata ändamål som släktträffar, födelsedagar och bröllop eller kulturella evenemang samt företagsseglingar och representation. För mer information: www.albanus.ax.Tel: +358-(0)18-17545.

Stiftelsen Emelia

En ny skuta, en galeas, byggs på Åland – Emelia som blir över 20 meter lång med två master.
Enligt planerna blir det sjösättning 2026. Läs mer på Emelias egen hemsida emelia.ax.

Segeljakten Alanta

Segeljakten Alanta är en rekonstruktion av en åländsk jakt från början av 1800-talet. Projektet drivs av Segeljaktsföreningen Alanta r.f. Syftet med bygget är dels att hålla gammalt hantverkskunnande vid liv och dels att berika Åland med en välseglande jakt. Alanta kommer i första hand att användas med fokus på barn och ungdomar. Läs mer på alanta.ax.

Ålands Skötbåtsförening

Skötbåtsföreningen är en ideell förening med säte i Mariehamn på Åland. Föreningen har som syfte att öka kunskapen om och intresset för traditionella bruksbåtar. Det gör föreningen föreningen bland annat genom att verka för bevarandet av gamla båttyper. För mer information: www.skotbatsforeningen.ax.

tel. +358(0)0452700318

Smedjan

I smedjan kan du se traditionellt åländskt järnsmide utföras av medlemmar i Hantverksföreningen Östra smedjan. Smidesarbeten utförs på beställning. Bert Johansson+358-(0)40-7482943. Ordf. Simon Påvals tel. +358-(0)457-5640603

Kultändarverkstaden

Fr.o.m. hösten 2003 hyr Ålands Energi- och Sjöfartstekniska Förening in sig i Sjökvarterets befolkningsskydd. Den huvudsakliga verksamheten består i att restaurera kultändarmotorer och andra äldre motortyper. En del av dessa motorer kan ses i det nya Marinmotormuseet. Tel. +358-(0)40-7237220.

 

 P-Å Johansson - silversmed

Smider och formger föremål i silver och annan metall.
Innehavare: Per-Åke Johansson. Tel. +358(0)18-15626, +358(0)457-3135626.

 

Zygeda Johansson (Jurgutyte) - metallkonstnär

ZygedART Tel. +358(0)40-5429189.

 

Sjöfararkapellet

Sjöfararkapellet byggdes av frivilliga krafter från Europa och invigdes 2008. Det står alltid öppet för stillhet, tystnad och tanke. Det är idag en populär plats för vigslar och dop, därmed rekommenderar vi bokning i god tid via Sjökvarteret. För mer information kontakta Sjöfararföreningens koordinator Marie Sophie Wetterhoff tel. +358(0)40-5240080 eller soffi(a)aland.net.