Central B logo.jpg
EU flag RGB.jpg

SEASTOP modern ports in historic waters

 

UTVECKLING AV SJÖKVARTERETS HAMN

Sjökvarteret är en hamn främst för skutor och träbåtar men även för gästande fritidsbåtar. Sjökvarteret är beläget strax norr om Mariehamns österhamn och erbjuder en levande marin miljö med båtbyggeri, smide och annat hantverk jämte museum och restaurang. Här finns hamn med 300 m kaj och det mesta i serviceväg. Med stöd från Seastop har hamnen nu att byggts ut med en 30 meter lång flytbrygga och hamnen kommer också att uppgraderas med uppdaterad skyltning och bättre markunderlag m.m.

PROJEKTETS MÅLSÄTTNING

SEASTOP har höjt servicenivån i 21 hamnar längs de historiska segellederna i Stockholm, Ålands- och Åbolands skärgård. SEASTOP är finansierat med 3,1 miljoner euro från den Europeiska regionsutvecklingsfonden och medfinansieras med 1 miljon euro från lokala och regionala myndigheter i Sverige, Åland och Finland. Seastop var ett samarbete mellan Värmdö kommun, Mariehamns stad, Företagsam Skärgård, Bromarv Byaråd, och Peterzéns Ltd. Projektet pågick från 2018 till 2020. Läs mer om hela projektet: www.seastop.se.

Sjökvarteret_I14Photo_2_pontoon_delivere
Flytbrygga för dagbesökande båtar fr.o.m säsongen 2019! Notera att man inte får kasta ankare! Angöring sker via mooringlinor/bojar och djupet omkring bryggan är endast ca 1-2,5 meter! 
Karta hamnar.png